Bestuur

Bestuur

Het bestuur van Scouting Norvicus geeft de leiding van de speltaken zoveel mogelijk ruimte voor het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd vragen we van de leiding bij hun beslissingen steeds drie vragen in de gaten te houden.  Als eerste:  Is wat ik nu van plan ben goed voor de kinderen?  Daarna:  Is dat plan uitvoeren veilig voor de kinderen en de leiding? Tenslotte: Kunnen we het betalen?

Wel is het zo dat wanneer leiding of bestuur het nodig vindt er onderling contact wordt opgenomen. Zo besturen wij op afstand,  terwijl wij ook altijd beschikbaar willen zijn.

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden te weten :

Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Nautische zaken en een vertrouwenspersoon.

De voorzitter roept 4x per jaar de vlootraad en 2 per jaar een groepsraad bijeen.

De penningmeester zorgt voor de financiële administratie van Scouting Norvicus en zorgt samen met de secretaris voor de subsidieaanvraag en verantwoording van de subsidie naar de Gemeente Noordwijk. Naast deze werkzaamheden zorgt hij ook dat de contributienota’s worden verstuurd.

De secretaris verzorgt de ledenadministratie van de vereniging en behandeld de uitgaande en binnenkomende posten maakt het jaarrooster van de vereniging. Naast deze functie treedt hij op als waarnemend voorzitter.

De vlootraad bestaat uit  alle hoofdleiding en bestuur, de groepsraad bestaat uit alle leidingsleden inclusief het bestuur.

De algemene bestuursleden verrichten diverse taken binnen de vereniging.

Er is een bestuurslid dat zich o.a. bezighoud met veelal nautische zaken binnen de vereniging.

Een ander bestuurslid zorgt  als vertrouwenspersoon van de groep voor een goede communicatie tussen de groep en het bestuur.

De huidige samenstelling van het bestuur is :

Voorzitter: Leendert Vink

Penningmeester: Ewoud Hiep

Secretaris: Klaas Huizinga      tel. 071-3623911

Algemeen lid: Yuri Scheelings

Secretariaat Scouting Norvicus: Dompad 5, 2201LN, Noordwijk

 

Geef een reactie