Home » Corona

Corona

Protocol

Als de overheid haar maatregelen aanpast welke effect hebben op scouting activiteiten dan wordt er gekeken of het protocol nog voldoet en worden daar waar nodig wijzigingen doorgevoerd. De regels van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de noodverordening van de gemeente en de richtlijnen van het RIVM zijn te alle tijde leidend. Indien er vragen zijn betreft het Coronaprotocol kunt u contact opnemen met secretaris@norvicus.nl

Veilig op kamp

Voor de kampen houden we het ‘Protocol (vakantie)kampen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar’ aan. Deze is samengesteld door de jeugdorganisaties in Nederland om zo veilig en verantwoord jeugdkampen te kunnen organiseren. Kijk op de website van Samen op kamp voor het actuele protocol.