Home » Corona

Corona

Protocol

Als de overheid haar maatregelen aanpast welke effect hebben op scouting activiteiten dan wordt er gekeken of het protocol nog voldoet en worden daar waar nodig wijzigingen doorgevoerd. De regels van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de noodverordening van de gemeente en de richtlijnen van het RIVM zijn te alle tijde leidend. Indien er vragen zijn betreft het Coronaprotocol kunt u contact opnemen met secretaris@norvicus.nl