Home » Corona

Corona

Protocol

Als de overheid haar maatregelen aanpast welke effect hebben op scouting activiteiten dan wordt er gekeken of het protocol nog voldoet en worden daar waar nodig wijzigingen doorgevoerd. Dit protocol is samengesteld naar aanleiding van de regels van de rijksoverheid, richtlijnen van scouting Nederland en afspraken met de gemeente. Indien er vragen zijn betreft het Coronaprotocol kunt u contact opnemen met secretaris@norvicus.nl