Bestuur

Bestuur

De primaire taak van het groepsbestuur is het dragen van de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid bij de leiding en de teamleiders van de speltakken. Het groepsbestuur zorgt ervoor dat de leiding binnen de groep het scoutingspel kan spelen.

Het bestuur behartigd de belangen van de leden en dient als aanspreekpunt voor leden, ouders en leiding.

 

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden te weten :

Voorzitter: Rick Meijerink

Secretaris: Arjan Geerlings

Penningmeester: Fleur Tetteroo

Groepsbegeleider: Rob Mertens

Algemeen lid & vertrouwenspersoon: Yuri Scheelings

 

De voorzitter zorgt voor de algemene aansturing van de groep en vertegenwoordigd de groep naar de gemeente en externen. Hij leidt hij de vergaderingen en stemt de werkzaamheden binnen het bestuur af. Samen met de secretaris draagt hij zorg voor het bijeenroepen van de groepsraad en vlootraad.

De secretaris verzorgt de ledenadministratie van de vereniging en behandeld de uitgaande en binnenkomende stukken. Hij draagt zorg voor het verspreiden van de agenda en notulen van de groepsraad en vlootraad.

De penningmeester zorgt voor de financiële administratie van Scouting Norvicus en zorgt samen met de secretaris voor de subsidieaanvraag en verantwoording van de subsidie naar de Gemeente Noordwijk. Naast deze werkzaamheden zorgt zij ook dat de contributienota’s worden verstuurd.

De groepsbegeleider houdt zich o.a. bezig met het functioneren van de kaderleden (leidingleden) en het oplossen van eventuele conflicten. Hij houdt zich ook bezig met het bewaken van de kwaliteit van de leiding en het programma.

Het algemene bestuurslid verricht diverse taken binnen de vereniging waaronder verzekeringen en fungeert als vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht.

Contact kan opgenomen worden via: Vertrouwenspersoon

 

De groepsraad is de algemene ledenvergadering van scouting Norvicus en is het hoogste beslissingsorgaan en bestaat uit:

  • Alle leidingleden van de speltakken
  • De leden van het groepsbestuur
  • Overige personen met een functie in de groepsvereniging
  • Één afgevaardigde van elke speltak  (of wettelijke vertegenwoordiger indien de speltak bestaat uit minderjarigen).

Geef een reactie