Bestuur

Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, bereidt het beleid voor en voert het beleid uit van de groepsraad (algemene ledenvergadering). De groepsraad wordt gevormd door de leiding, een vertegenwoordiger van elke speltak, vrijwilligers met een gekozen functie en het bestuur van de groep. Het bestuur wordt gevormd door:


Voorzitter: Rob Mertens voorzitter@norvicus.nl

De voorzitter zorgt voor de algemene aansturing van de groep en leidt de vergaderingen van de groepsraad en vlootraad. De voorzitter zorgt ervoor dat er besluiten worden genomen. Daarnaast zorgt hij voor de afstemming van werkzaamheden binnen het bestuur en zorgt voor de totstandkoming van een meerjarenplan, jaarplan en taakverdeling binnen de groep. Ook biedt de voorzitter ondersteuning bij het varend en groot materieel van de groep.


Secretaris: Floor Jansen secretaris@norvicus.nl

De secretaris zorgt voor de verslaglegging van afspraken van de groepsraad en vlootraad en voor het verzamelen en bewaren van informatie van de groep. De secretaris draagt zorg voor de ledenadministratie van de vereniging en houdt de correspondentie en externe contacten bij. Samen met de voorzitter maakt hij de agenda op en zorgt voor de uitnodiging van de groepsraad.


Penningmeester: Arjan Geerlings penningmeester@norvicus.nl

De penningmeester vertaald het groepsbeleid in geld en is verantwoordelijk voor de financi├źn. Elke jaar zorgt zij voor het opstellen van een begroting, jaarafrekening en verantwoording daarvan. De penningmeester beheert de bankrekening en zorgt voor de versturing en inning van de contributie.


Groepsbegeleider: Vacant groepsbegeleider@norvicus.nl (Rob tot er iemand is)

De groepsbegeleider is verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid in de groep en draagt zorg voor de sociale veiligheid. Samen met de praktijkbegeleider ondersteund hij of zij de leidingteams in het ontwikkelen en versterken van hun deskundigheid om zo goede activiteiten voor en met jeugdleden te organiseren. De groepsbegeleider zit in het bestuur als ‘vertegenwoordiging’ van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, praktijkbegeleider en de leidingteams.


Algemeen bestuurslid (Groot materiaal): Vacant bestuur@norvicus.nl

Algemeen bestuurslid (Groot materiaal) houdt het overzicht over het grote materiaal van de groep zoals de boten en tenten. Hierbij ondersteunt hij of zij de leiding met advies en overleg.