Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. We hebben een intern vertrouwenspersoon voor een gesprek of advies als je iets lastig vindt of moeilijk te bespreken, de interne vertrouwenspersoon is een lid van de groep. Er is ook een extern vertrouwenspersoon voor gevallen waarin je liever met iemand praat die niet lid is van scouting.

Pleun is de interne vertrouwenspersoon, zij is docente biologie van professie. Contact opnemen kan via vertrouwenspersoon-intern@norvicus.nl voor een gesprek. Of een keer aanspreken op een zaterdag.

Ben Schell is de externe vertrouwenspersoon, hij was Psychiatrisch verpleegkundige bij de GGZ. Contact opnemen kan via vertrouwenspersoon-extern@norvicus.nl of telefonisch via: