Geschiedenis

Scouting Norvicus vindt haar oorsprong in de jaren vlak na de oorlog. Na de bevrijding kende de toenmalige jeugd eindelijk vrijheid. Om te voorkomen dat de jeugd destijds losbandig werd en om hen op het rechte pad te houden, werd besloten om een zeeverkennergroep op te richten. Dit heuglijke feit vond plaats op 20 september 1945. De officiële naam van deze Noordwijkse afdeling van “de Nederlandse Padvinders” was “Schout-Bij-Nacht Doorman groep”. Al snel stroomden er veel aanmeldingen binnen, waardoor men genoodzaakt was om de groep in tweeën op te splitsen. De tweede groep kreeg de naam “Van Speyk groep”. In de volksmond werd ook wel gesproken van de “Doorman groep” of de “Groenen” tegenover de “Van Speyk groep” of de “Gelen”, dit vanwege de verschillende kleuren van de dassen, behorende bij het uniform.

In een later stadium werden de twee groepen weer samengevoegd tot één groep, die tot op de dag van vandaag bekend staat onder de naam “Scouting Norvicus”. Deze naam behoeft wellicht enige toelichting. De eerste (Latijnse) benamingen voor Noordwijk waren in een ver verleden onder andere Nordvicus, Nordovici; en Nordvicensis. Met deze benamingen werd het dorp ten noorden van de Rijn bedoeld. Scouting Norvicus liet er met deze naam derhalve geen misverstand over bestaan een echte Noordwijkse vereniging te zijn. Norvicus had haar eerste thuisbasis in de noord-duinen, ongeveer waar manege Meeuwenoord was gevestigd. Vervolgens verplaatste de scouting naar de Oude Zeeweg (naast de algemene begraafplaats) en in 1968 verhuisde de scouting voor de laatste maal. Dit keer naar de Van Berckelweg waar een stuk grond verworven en een clubhuis gebouwd werd: ‘Het Troephuis’.